Erfrecht

3 Minuten Gepost op:


Erfrecht

Er komen in families vaker problemen voor dan je misschien zou denken wanneer er een familielid overlijdt. Je zult als naaste familielid er niet zo snel aan denken dat er, in verband met erven, problemen kunnen ontstaan als je partner, ouder of ander komt te overlijden. In principe is het erven bij wet geregeld, maar er kan toch een discussie ontstaan over wie wat zal krijgen. Misschien is het zelfs zo dat u onterfd bent. Dat kan een grote verrassing zijn. Misschien hebben je broers of zusters al spullen uit het huis meegenomen, omdat ze niet op de verdeling wilden wachten. Neem daarom, als er zich problemen dreigen voor te doen, een erfrecht advocaat in de arm. U kunt misschien wel tot een goede verdeling willen komen, maar het kan zo zijn dat niet iedereen van goede wil is. Er moeten in zo'n moeilijke tijd geen extra emoties worden opgeroepen. Het is vaak zo dat de nabestaanden met elkaar in conflict komen wanneer er verdeeld moet worden. Zeker als het om een grote som geld gaat. Hierbij kan dan een erfrecht advocaat de mogelijkheden aangeven hoe er tot een goede schikking kan worden gekomen.  

Geen testament

Het kan zijn dat er een testament door de overledene is opgesteld of helemaal niets. Wanneer er geen testament is, zal het erfrecht gelden. Toch kan het altijd tot een conflict komen of er nu wel of geen testament is. Wanneer er geen testament is, zal de kans veel groter zijn dan wanneer er wel een testament is. De verdeling kan dan voor grote problemen zorgen. Het is namelijk veel moeilijker om zelf te bepalen wie wat krijgt. Misschien hebben uw ouders wel toezeggingen gedaan vlak voor hun overlijden, maar dat staat niet zwart op wit. In zo'n geval kan een erfrecht advocaat hulp bieden. Hij weet dan wel wat de beste oplossing is.  

Wel een testament aanwezig

Ondanks dat er een testament is, bestaat de mogelijkheid dat men het oneens is met de verdeling. Je zou kunnen denken dat de persoon die stervende was het testament onder dwang heeft gemaakt. Het zou ook gemaakt kunnen zijn wanneer de geestelijke gesteldheid niet helemaal meer in orde was. Je zou zelfs verrast kunnen zijn doordat er schulden zijn. In een dergelijk geval is het noodzakelijk om gebruik te maken van een erfrecht advocaat. Hij kan je adviseren of je wel of niet de bijbehorende schulden kan accepteren. Hij zou het testament nietig kunnen verklaren, terwijl een rechter kan bepalen dat het rechtsgeldig is. Zorg daarom dat alles goed vooraf geregeld is en dat er geen onderlinge strijd ontstaat, indien je komt te overlijden.Tags:
439 Woorden

Over ons

Blog over wetten en regels Hallo allemaal en welkom op deze blogpost over het interessante en brede onderwerp wetten en regels. Dit onderwerp is een onderwerp dat in elk land en op elk moment van een enorm belang is. Persoonlijk zou ik geen wereld kunnen voorstellen zonder gebruik te maken van wetten en regels. Deze zijn overal nodig om zaken in goede banen te kunnen leiden en helpen mensen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Toch zijn er veel verschillen te bemerken tussen de manier waarop regels worden toegepast; bijvoorbeeld tussen de regelgeving in verschillende landen op de wereld. Op deze blog kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Zoeken