Waarvoor gaat u naar een notaris?

2 Minuten Gepost op:


Waarvoor gaat u naar een notaris?

Het notarisschap is een veelzijdig vak. Maar waarvoor kan ik terecht bij de notaris? Welke werkzaamheden verricht hij? Daarover meer in dit blog. Een notaris legt een officiële eed af waarin hij belooft de wet na te leven, zijn taken eerlijk, nauwkeurig en onpartijdig uit te voeren en hij strikte geheimhouding in acht zal nemen. Let er bij het in de hand nemen van een notaris op dat deze is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zodat je zeker weet dat je een bevoegd persoon in de hand neemt.

Juridisch advies

Een van de voornaamste taken van een notaris zoals die van Roeda Netwerk Notarissen is het geven van juridisch advies. Dit kan van pas komen bij een bedrijfsovername of wanneer je gaat samenwonen. De notaris kijkt hierbij naar de belangen van alle partijen en brengt hierdoor mensen bij elkaar door middel van zijn advies. Ook adviseert hij over juridische structuren en zorgt hij ervoor dat de betrokkenen goed op de hoogte zijn van de situatie. 

Vastleggen van afspraken

Na het geven van juridisch advies en het bij elkaar brengen van partijen worden afspraken vaak vastgelegd in notariële aktes. De vastlegging van de afspraken in notariële aktes zorgt ervoor dat deze rechtsgeldig worden en geven de consequenties in bepaalde situaties weer. Zodoende kan de akte van pas komen bij conflicten tussen de twee partijen. Bij het vastleggen van een notariële akte krijgt de klant een afschrift van de akte mee en blijft het origineel bewaard bij het notariskantoor. Daarnaast worden ook de benodigde registers bijgewerkt zoals bijvoorbeeld het register van huwelijkse voorwaarden of onroerend goed.

Oprichten van rechtspersonen

Voor het opzetten van een besloten of naamloze vennootschap moet ook een akte worden vastgelegd. Deze moet overhandigd worden bij de Kamer van Koophandel voor de oprichting. Bij deze rechtspersonen zijn vaak aandelen vergeven aan natuurlijke personen. Een verandering in de hoeveelheid aandelen die zijn uitgegeven of een overdracht of verkoop van aandelen wordt vervolgens ook weer in een opvolgende notariële akte aangepast. Daarnaast worden ook stichtingen en coöperaties opgericht bij de notaris door middel van een akte.

Specialisaties

Elke notaris kent zijn of haar eigen specialisaties. De hoofdcategorieën betreffen personen- en familierecht, onroerendgoedrecht en rechtspersonenrecht. Deze specialisaties worden opgedaan in de tijd waarin als kandidaat-notaris wordt gewerkt. Voor personen- en familierecht kan gedacht worden aan samenlevingscontracten en testamenten. Hypotheekakten en de koopakte van een woning valt onder de specialisatie onroerendgoedrecht. Het uitgeven van aandelen, een fusie tussen twee partijen of het opzetten van een besloten vennootschap wordt uitgevoerd door iemand met een specialisatie in rechtspersonenrecht.Tags:
424 Woorden

Over ons

Blog over wetten en regels Hallo allemaal en welkom op deze blogpost over het interessante en brede onderwerp wetten en regels. Dit onderwerp is een onderwerp dat in elk land en op elk moment van een enorm belang is. Persoonlijk zou ik geen wereld kunnen voorstellen zonder gebruik te maken van wetten en regels. Deze zijn overal nodig om zaken in goede banen te kunnen leiden en helpen mensen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Toch zijn er veel verschillen te bemerken tussen de manier waarop regels worden toegepast; bijvoorbeeld tussen de regelgeving in verschillende landen op de wereld. Op deze blog kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Zoeken