Vind een advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht

2 Minuten Gepost op:


Vind een advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied van het rechtssysteem regelt niet alleen de verschillende soorten rechten en plichten die betrekking hebben op de geboorte tot het overlijden van jouw kind. Het personen- en familierecht regelt ook de rechten en plichten die rechtstreeks betrekking hebben op de band tussen jou en jouw partner onderling. In geval jij en een ander een kind hebben verwekt kunnen de procedures voor deze rechtsverhouding ook gevonden worden in het personen- en familierecht. Deze rechten en plichten zijn zeer belangrijk omdat ze rechtszekerheid bieden aan het kind en de ouders in geval er onaangename situaties ontstaan. Al ontstaan er geen onaangename situaties, is het personen- en familierecht belangrijk voor de ouders en kinderen om te weten wat hun rechtspositie ten op zichte van elkaar inhoudt. Alle rechten en plichten van dit rechtsgebied zijn opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De internationale regels voor het familierecht zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Personen- en familierecht en het kind 

Wanneer jij en jouw partner een kind verwekken is in het normale geval één van de rechten van het kind het recht op erkenning van de vader. De zorg voor jouw kind houdt ook in dat het kind recht heeft om zichzelf te ontwikkelen en dat de zorg van het voorzien van de leerplicht rust op jou en andere ouder. Er zijn in de praktijk natuurlijk uiteenlopende situaties waarbij er vaak niet meer gesproken kan worden van normale gevallen . Wat als de vader niet wil erkennen, of wat als het kind voor adoptie opgegeven wil worden? Ook hiervoor biedt dit specifiek rechtsgebied verschillende regelingen.  Personen- en familierecht en de ouders  Ter verduidelijking hoef jij als verzorger, verwekker of ouder van het kind niet persé getrouwd te zijn. Je hoeft niet eens een relatie te hebben met de andere verzorger, verwekker of ouder. Het familierecht regelt alle procedures vanaf het co-ouderschap, geregistreerd partnerschap waarin de regels voor alimentatie en- of partneralimentatie voorkomen tot het huwelijk- en echtscheiding met alle daaraan gerelateerde situaties. Zelfs pensioenafspraken zijn geregeld in hierin geregeld. 

Gespecialiseerd in personen – en familierecht

Ben je in een relatie en wil jij je zaken op juridisch gebied goed regelen? Of heeft de situatie juist nu een onaangename wending genomen en wil je op een professionele wijze geadviseerd worden door een deskundige advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht? Voor een scherp tarief kan je met mijn professionele,juridische bijstand tot de beste oplossing komen.  Tags:
422 Woorden

Over ons

Blog over wetten en regels Hallo allemaal en welkom op deze blogpost over het interessante en brede onderwerp wetten en regels. Dit onderwerp is een onderwerp dat in elk land en op elk moment van een enorm belang is. Persoonlijk zou ik geen wereld kunnen voorstellen zonder gebruik te maken van wetten en regels. Deze zijn overal nodig om zaken in goede banen te kunnen leiden en helpen mensen om op een goede manier met elkaar om te gaan. Toch zijn er veel verschillen te bemerken tussen de manier waarop regels worden toegepast; bijvoorbeeld tussen de regelgeving in verschillende landen op de wereld. Op deze blog kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Zoeken